F1 2020/单机.同屏多人

游戏介绍

.18_Build20211001|容量46GB|官方简体中文|支持键盘.鼠标.手柄|2021年10月02号更新

配置要求

最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows (64-bit) 8 or Newer
处理器: Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs)
内存: 8 GB RAM
显卡: NVidia GeForce GTX 1050 2GB
DirectX 版本: 11

推荐配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows (64-bit) 10
处理器: Intel Core i5-6500 @ 3,2 GHz (4 CPUs)
内存: 16 GB RAM
显卡: NVidia GeForce GTX 1060 3GB
DirectX 版本: 11

游戏截图

亲爱的会员,请详见官网常见教程板块,很详细哦~

亲爱的会员,激活码/解压码下载页面都有提供的哦

亲爱的会员,无毒无广告无任何插件