SD高达激斗同盟/SD GUNDAM 激斗同盟

游戏介绍

v20230514_v4.27.2.0|容量25GB|官方简体中文|赠多项修改器|2023年05月14号更新

配置要求

最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10
处理器: Intel Core i3-6300 or AMD Ryzen 3 1200
内存: 8 GB RAM
显卡: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 480
DirectX 版本: 11


推荐配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10
处理器: Intel Core i5-10600K
内存: 16 GB RAM
显卡: GeForce RTX 2080, 8 GB
DirectX 版本: 11

游戏截图

 

 

亲爱的会员,请详见官网常见教程板块,很详细哦~

亲爱的会员,激活码/解压码下载页面都有提供的哦

亲爱的会员,无毒无广告无任何插件