XEL

游戏介绍

v1.0.4.4|容量9GB|官方简体中文|2022年08月28号更新

配置要求

最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10 64-Bit systems only
处理器: Intel i5 Quad-Core, 3 GHz
内存: 8 GB RAM
显卡: GTX 1080 Ti / RX Vega 64
DirectX 版本: 12

游戏截图

 

 

亲爱的会员,请详见官网常见教程板块,很详细哦~

亲爱的会员,激活码/解压码下载页面都有提供的哦

亲爱的会员,无毒无广告无任何插件