U型潜艇/德国水手/UBOAT

游戏介绍

Build.14718101|容量38.3GB|官方简体中文|支持键盘.鼠标

配置要求

最低配置:

  • 操作系统: Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit / Windows 11 64 Bit
  • 处理器: Core i3 3.1 GHz or AMD Phenom II X3 2.8 GHz
  • 内存: 6 GB RAM
  • 显卡: GeForce GTX 750 Ti 2GB (1080p Low) or AMD equivalents
  • DirectX 版本: 11
  • 存储空间: 需要 40 GB 可用空间
  • 声卡: DirectX compatible

推荐配置:

  • 操作系统: Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit / Windows 11 64 Bit
  • 处理器: Intel Quad Core i7 3770K or AMD Ryzen 5 1600X
  • 内存: 8 GB RAM
  • 显卡: GeForce GTX 1060 6 GB (1080p High), GeForce GTX 1070 8GB (1080p Extreme) or AMD equivalents
  • DirectX 版本: 11
  • 存储空间: 需要 40 GB 可用空间
  • 声卡: DirectX compatible
游戏截图

亲爱的会员,请详见官网常见教程板块,很详细哦~

亲爱的会员,激活码/解压码下载页面都有提供的哦

亲爱的会员,无毒无广告无任何插件